Bilder från Byagården

Översta bilden: Vy över Byagården. Mellersta och nedre bilden: Byagårdens framsida med huvudingången.

100_0038 100_0044 100_0040