Hindsby Allmogeförening

H A F grundades år 1938. I dagsdato har föreningen närmare 300 medlemmar. Föreningen ordnar aktiviteter för medlemmar i alla åldrar och enligt olika intressen. Föreningen tar också gärna emot nya idéer till verksamheten. Det är bara att kontakta oss i styrelsen så försöker vi ordna saken.
Föreningens årsmöte hålls i mars månad då ordförande och styrelse väljs för följande verksamhetsår.

Föreningens medlemsavgift för år 2023 är 10€ för personer fyllda 29 år och 5€ för personer under 29 år. Familjeavgift är 20€.

Kontakta någon i styrelsen eller skicka meddelande till HAF:s e-post om du vill bli medlem. Meddela gärna en e-post dit HAF-info kan skickas. För HAF medlemmar arrangeras olika aktiviteter under hela året.

HAF:s e-post är  [haf.hindsby @ gmail.com]

Styrelsen 2023

Ordförande Andreas Lindholm tfn 040 730 0897

Medlemmar:
Jannica Laitinen-Lindholm
Ralf Lindholm
Jonas Lindström
Robin Lökström
Michael Mellin
Ulla Niskanen
Daniela Sjöholm
Sam Widlund
Ida Welroos suppl.