Hindsby Allmogeförening

H A F grundades år 1938. I dagsdato har föreningen närmare 300 medlemmar. Föreningen ordnar aktiviteter för medlemmar i alla åldrar och enligt olika intressen. Föreningen tar också gärna emot nya idéer till verksamheten. Det är bara att kontakta oss i styrelsen så försöker vi ordna saken.
Föreningens årsmöte hålls i mars månad då ordförande och styrelse väljs för följande verksamhetsår.

Föreningens medlemsavgift för år 2017 är 10€ för personer fyllda 29 år och 5€ för personer under 29 år. Familjeavgift är 20€.

Kontakta styrelsen om du vill bli medlem. Meddela också gärna en e-postadress dit HAF-info kan skickas. För HAF medlemmar arrangeras olika aktiviteter under hela året.

HAF:s E-postadress är  [haf.hindsby @ gmail.com ]

Styrelsen 2017

Ordförande Lars-Göran Blomstedt puh 040 041 9938 [rakennusblomstedtoy @ suomi24.fi ]

Lena Nyström
Juulia Salonen
Jonas Lindström
Dennis Sjöholm
Sam Widlund
Dan Sjöholm
Robin Lökström
Isak Poutanen