Övriga organisationer

Hindsby byalahindsbykartag

 

Hindsby byalag förvaltar byns samfälligheter. Delägarna i samfälligheten sammankommer årligen till delägarstämma och väljer tre sysslomän för en treårs period.

För år 2023 fungerar Stefan Selén (ordförande), Joakim Jäntti (sekreterare) och Michael Mellin (kassör) som sysslomän.

 

Byns samfällighet består av de områden som vid storskiftet 1910-1911 undantogs för gårdarnas gemensamma bruk. År 1971 registrerades byalagets reglemente i Borgå häradsrätt !