Verksamhet 2023

16 maj           Städ-/vårtalko på Byagården kl 17.00->. Tag med arbetshandskar och kratta. Om kl 17.00 är för tidigt så kom gärna med senare. Vi städar bl.a. upp på Byagårdens gård.

9-11 juni         HAF hyr Lövhyddan

14 juni             Cykelutfärd

17 eller 18 juni   Motorcykelutfärd kl 10 från Byagården (väder reservation)

4 juli                 Teaterutfär till Postbacken ”Stulen kärlek”. Anmälan till Gunilla Lindström senast 18.6

5 augusti          Sommarfest på kvällen

2 september    Hela familjens Skördefest

17 september   Hjärtmarsch

14 oktober        Oktoberfest

27 oktober        Halloween disco

3 december      Allsång med jultema

Mer information gällande evenemangen sprids via e-post, Facebook (gruppen ‘Hindsby Allmogeförening’),  www.haf.nsu.fi eller dessa sidor.